Provence, FrankrijkProvence, Frankrijk    

DABAR en DABAR-LUYTEN 

De groep DABAR en uitgeverij DABAR-LUYTEN zoeken naar de spirituele bronnen onder het bestaan en proberen die te verbinden met de verantwoordelijkheid van ieder mens voor anderen, zichzelf en de aarde. Daarvoor wordt ruimte gebonden aan teksten, pleidooien, vragen, liederen, meditaties, enzovoorts van bezielende voortrekkers, geïnspireerde vragenstellers en taalbegaafde troosters op de breuklijnen van religie en politiek, maatschappij en kerk, hoop en wanhoop, mysterie en daadkracht.

Daarnaast probeert DABAR te informeren over bewegingen, gemeenschappen en initiatieven waarmee de groep zich nauw verwant voelt.

Zie voor meer informatie over DABAR en de uitgeverij de pagina ‘Geschiedenis’.
En op de pagina ‘Nieuws’ informeren wij u graag over zaken betreffende de groep en de uitgeverij. Maar vertellen wij u ook over de mensen met wie wij samenwerken.


Contact

Meerstraat 2A
5473 AA HEESWIJK
Telefoon: 0413 - 29 32 30
E-mail: hansluyten.dabar@gmail.com - reneerietveld.dabar@gmail.com
RABObank DABAR:
NL47RABO 0146 4902 58
RABObank uitgeverij:
Iban: NL18RABO 0376 0417 65
BIC: RABONL2U
KvK-nummer uitgeverij: 57871914