BOEKEN eerder verschenen (nog beperkt beschikbaar)

boekSTA OP EN SCHITTER
Catharina Visser
ISBN 90 6416 393 6

boek Sta op en schitter14 x 22 cm - 232 pagina’s - gebonden in harde kaft - € 14,90

Verhalen, interviews, gedichten en andere teksten
Schrijven, zegt Catharina Visser, doe ik op de eerste plaats omdat ik het in mijzelf heb ontvangen als iets wat ik kan. Het is mij gegeven, zoals ieder mens zijn gaven heeft gekregen. Daarnaast ben ik geboeid, gespannen, hartstochtelijk zelfs bezig met het aftasten van de diepere betekenis van de dingen.

boekMANDYLION
Meindert Boersma
ISBN 90 6416 369 3

boek Mandylion14 x 22 cm – 254 pagina’s - € 14,95

Een meditatieve benadering van het Thomasevangelie
Het boek biedt in korte meditatieve uitleggingen een handreiking tot het verstaan van de 114 intrigerende uitspraken (logions) van Jezus. Het is niet bedoeld als een wetenschappelijk commentaar, eerder als een combinatie van wetenschappelijke kennis, esoterisch weten en intuïtief vermogen.

boekBEGIJNEN IN DE LAGE LANDEN
Wim Tepe
ISBN 90 6416 131 3

boek begijnen in de lage landen20 x 20 cm - 198 pagina’s - rijk geïllustreerd - € 17,50

De dominicaan Wim Tepe maakte een tocht langs de 24 Vlaamse begijnhoven en de twee die Nederland nog kent. Geen doorwrochte studie, veel meer een boeiend en luchtig geschreven reisverslag met veel informatie.

boekDE SLUIERS VAN GOD
Catharina Visser

ISBN 90 6416 351 0

boek Sluiers van god13,5 x 21 cm - 184 pagina’s - € 12,50 (8e druk)

Gesprekken over het beeld van de Verborgene - met onder meer Max Wildiers, dom Cees Tholens, Karel Douven en Maria de Groot.

boekXXIV PAEPSCHE VERGADERPLAETSEN
Wim Tepe
ISBN 90 6416 069 4

boek Paepsche vergaederplaatsen20 x 20 cm - 204 pagina’s - rijk geïllustreerd - € 17,50

Schuilkerken in Amsterdam
Wim Tepe, dominicaan en oud-pastoor van de Dominicus ondernam een samenvattende studie van de ’24 Statiën der Roomsgezinden’ zoals die voorkomen in het klassieke oeuvre over Amsterdam van Jan Wagenaar.

boekSAME ÄTNAM-BEROOFD LAND
Frederik de Graaf
ISBN 90 6416 35 x

boek Same Atnan-beroofd land20 x 20 cm - 90 pagina’s - gebonden in harde kaft en gesigneerd door Nancy de Graaf - € 17,50

Tekeningen van Nancy de Graaf
Frederik en Nancy de Graaf trokken vele jaren door het wilde, schitterende land van de Samen (Lapland) en werden vrienden van dit door technologie en vervlakkende welvaart bedreigde land en volk. Als schilders en schrijvers lieten zij zich erdoor inspireren. Op den duur werden zij als kenners beschouwd van het Samische volk. In dit boek gedichten van Frederik (in 1971 overleden), omringd door fijnzinnige tekeningen van zijn vrouw Nancy. Eraan toegevoegd een beschrijving van dit beroofde land en volk.

boekSPIEGELSCHRIFT
Klaartje Muskeyn
ISBN 978-90-6416-065-3

boek spiegelschrift13.5 x 21 cm - 98 pagina’s - € 12,50

Onder het pseudoniem Klaartje Muskeyn heeft voordrachtkunstenares Joke van der Knaap - van den Eerenbeemt (1927) haar leven lang gedichten geschreven.
In de bundel Spiegelschrift is een selectie uit haar werk bijeengebracht. Ook haar vroegste gedichten zijn nog steeds de moeite van het lezen waard. Enkele daarvan zijn dan ook in deze bundel opgenomen.
De bundel is opgebouwd in drie delen: Vroege verzen - gedichten over de natuur, seizoenen en vooral bomen - verzen van 1978 tot heden.

Als kind begon Joke van den Eerenbeemt te schrijven met haar linkerhand en, zoals dat vaker het geval is bij linkshandigen, het door haar geschrevene was slechts te lezen met behulp van een spiegel. Als dichteres houdt Klaartje Muskeyn de lezer een spiegel voor die vooral een reflectie laat zien van de persoonlijkheid van de dichter.
Uit veel verzen spreekt een diepgeworteld Godsbesef en liefde voor de medemens, maar vaak ook speelt voor Klaartje Muskeyn haar naaste familie een belangrijke rol.