BOEKEN recent verschenen

Geborgen in nieuw lichtGEBORGEN IN EEN NIEUW LICHT Overwegingen en andere teksten
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-432-3

geborgen in een nieuw licht13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 10,00

Veel van Catharina’s teksten en gedichten komen uit die laag die wij mystiek noemen. Zij zelf durfde dat niet zo te beamen, maar ze sprak het ook niet tegen als wij samen spraken over mystieke ervaringen. Die liggen niet in de grootse, meeslepende teksten, maar vormen een onderstroom van waaruit de gebeurtenissen van het nu geduid kunnen worden met eeuwigheid.
De bron blijft de bron, ook als het water uitstroomt … Maar je moet dus wel de bron willen vinden, aan de stroom zitten wachten, en regen zien als zegening. Daarin was en is Catharina voor mij een voorbeeld van leven.‘

Mario de Groot

de kloosterhofDE KLOOSTERHOF Geen plek is het, maar leegte
Catharina Visser - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-431-6

De Kloosterhof 13,5x21 cm - 87 pagina’s - oblong - hardcover - € 14,50

ZUIVERE RUIMTE
verbreek de betovering niet
laat de kloosterhof leeg
haar volkomen beschikbaarheid
schenkt een woning aan dag en nacht
de hemel vindt in haar zijn omlijsting
het licht brengt in haar de tijd voort
haar stilte neemt het onzegbare op
en een onhoorbaar spreken verstaat zij.

al dit onvoorstelbaar gebeuren
ontvangen in de zuivere ruimte
straalt uit in de kloostergangen
betreedt stil de abdij
de monniken noemen de naam
of buigen het hoofd
en koesteren een glimlach.              Catharina Visser

wegen naar helende aandachtWEGEN NAAR HELENDE AANDACHT Zazen en beschouwing
Elisabeth Dinnissen
ISBN 978-90-6416-395-2

wegen naar helende aandacht13,5x21 cm - 126 pagina’s - 5e druk - € 14,90

In de jaren zestig raakte de trappistin Elisabeth Dinnissen (1927) geïnteresseerd in de Oosterse godsdiensten en filosofieën en hun meditatiewegen. In 1973 kwam zij in contact met de jezuïet Hugo Enomiya Lassalle en was zij, tot zijn dood in 1990, in allerlei functies werkzaam in zijn meditatiecentrum in Duitsland. Ze raakte er, mede onder zijn invloed, van overtuigd dat Zazen en andere methoden van Zen-beoefening grote mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van wat zij noemt: Helende aandacht. Gestage beoefening kan de mens brengen naar die plek in zichzelf, waar hij als het ware wordt ‘losgemaakt’ en door een nieuwe stroom kan worden meegnomen. Vanuit die plek kan authentieke contemplatie weer mogelijk worden èn een werkende kracht zijn.
In 1980 schreef Lasalle haar: ‘… Dat er in de contemplatieve orden nog zo weinig begrip is voor Zazen, betreur ik. Wel heeft men de oude traditie opnieuw ontdekt, maar men concludeert daaruit, dat wij het immers zelf ook hebben en de hulp van het niet-christelijke Oosten niet nodig zouden hebben. In ieder geval: ik geloof dat de waarheid zal doorzetten, wellicht bij leken eerder dan bij religieuzen.’

Het pionierswerk van Lassalle en met name zijn eigen persoonlijke uitdrukking aan de ontmoeting van christendom en Zen, hebben nog nooit voldoende aandacht gekregen. Dit boek vult die leemte. Het is een zeer nuchtere en tegelijk diepgaande benadering van Zen en christendom. Een benadering, die talrijke andere boeken over Zen in duidelijkheid, directheid en diepgang overtreft.

Met een voorwoord van professor Ton Lathouwers.

Kosmische bomenKOSMISCHE BOMEN
Abe J. van der Veen - Mario de Groot - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-427-9

Kosmische bomen13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 14,50

‘Het meest indrukwekkende en krachtige symbool is dat van de kosmische boom, die in meerdere mythologieën voor komt. Het is de boom die hemel, aarde en onderwereld met elkaar verbindt. Zijn wortels groeien diep in de aarde, zijn takken strekken zich uit tot ver naar de hemel en zijn stam staat stevig in het centrum van de wereld.‘
Abe J. van der Veen

‘Bomen zijn geen dingen die toevallig in het landschap staan, of voor productie gebundeld in bossen. Het zijn levende wezens die zich bewust zijn van zichzelf. De boom gééft, maar de meeste mensen stelen van de bomen.’
Door Dusty de 13e verteld aan Mario de Groot.

Het 5e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

Romaanse kerken in de vall de BoiROMAANSE KERKEN IN DE VALL DE BOĺ
René T’Sas - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-426-2

Romaanse kerken in de vall de boi13,5x21 cm - 80 pagina’s - oblong - hardcover - € 14,50

In het Westen van Catalonië, hoog in de Spaanse Pyreneeën, ligt de smalle vallei La Vall de Boí, een betoverend, bosrijk dal tussen indrukwekkend gebergte van grote schoonheid. En in de dorpen van de vallei zijn in de 11e en 12e eeuw een negental wonderschone en elegante Romaanse kerkjes gebouwd. Geen andere plek in Europa kent zo’n opmerkelijke verzameling kerkjes op een relatief kleine oppervlakte. Sedert 2000 staan ze op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO, ook omdat ze ‘gelden als bijzonder zuivere en consistente voorbeelden van Romaanse kunst in een vrijwel ongerepte landelijke omgeving.’

Over die kerkjes gaat dit boek. René T‘Sas vertelt wat Romaanse bouwkunst voor hem betekent. Hans Luyten verkent, na een korte introductie, de vallei, bezoekt de dorpjes en probeert in foto’s te verhalen over de adembenemende schoonheid die hij aantrof.’

Het 6e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

boek het vreemde van leven en stervenHET VREEMDE VAN LEVEN EN STERVEN
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-430-9

boek het vreemde van leven en sterven 13,5x21 cm - 50 pagina’s - € 10,00

Waar komt het leven vandaan en waarom gaan we dood? Worden wij alleen maar geboren om te sterven?
Catharina Visser (1932-2015) zoekt langs de rode draden van lichaam en geest naar de zin van ons korte, menselijke bestaan. Eckhart zegt: ‘Wanneer je afstand weet te nemen van alle vergankelijkheid ken je de onsterfelijkheid.’
Naarmate we de eisen van ons ego als ballast achter ons laten, begint er een nieuwe ontvankelijkheid voor een leven dat open is naar de eenheid van het Al.

De liefde maakt een glimp van de eeuwigheid in ons vrij. Zo kunnen we opstaan vóór dat we sterven. Het geheim ligt in het hier en nu: hoe transparant wij zijn naar de ander en het andere in ons gewone leven!

vergezichten VERGEZICHTEN
thom breukel - maria scherf
ISBN 978-90-6416-429-3

vergezichten 13,5x21 cm - 50 pagina’s - € 9,90

Dit boekje wil laten zien dat Stilte weinig woorden nodig heeft. De landschappen van thom breukel, kleurige tekeningen, laten zich herramen. Het zijn doorgeefluiken van de wijze van kijken zoals mensen doen.
Dat inzicht omvat meer dan kleuren op de horizon. Het zijn meditatieve bespiegelingen met de hartenkreet van een vluchteling, een mantelzorger, een monnik, een boer, een dakloze.

thom breukel is begeleider op het iconenatelier In een zachte bries in Amsterdam. Boeken van hem zijn onder meer: Ga in je binnenkamer, Stilte atlas van Nederland, Stil Amsterdam en Atlas van Gekke Plekken in Nederland. Ook in tijdschriften publiceert hij over het thema ‘Stilte’. Hij ontwierp de iconen voor de website ‘Geloven’.
maria scherf maakt schilderijen waarin de zoektocht naar de diepere lagen in de ziel centraal staat. Zoals voor elk beeldend kunstenaar is de wijze van kijken voor haar essentieel. Geïnspireerd door de landschappen van thom breukel verwerkte zij enkele van haar waarnemingen en bespiegelingen in de teksten van dit boek. Samen geven zij cursussen over mystiek en beeldende vorming.

Aangaande gaandeweg heengaan AANGAANDE GAANDEWEG HEENGAAN
Gerard van den Boomen
ISBN 978-90-6416-428-6

aangaande-gaandeweg-heengaan 13,5x21cm - 54 pagina’s - € 10,00

Wie al wat jaren voorbij de negentig is, denkt wel eens na over het levenseinde. Dat levert afwisselend gelukkige en weemoedige, pijnlijke en vredige overpeinzingen op. De auteur van deze bundel kleine gedichten - drieregelige haiku’s van respectievelijk vijf, zeven en vijf lettergrepen - publiceerde eerder onder de titel Zondagskind zijn memoires. Maar hij is er nog steeds in zijn kleine woning aan de rand van Amsterdam. Hij woont er alleen, maar is gelukkig met zijn familie, buren, vriendinnen en vrienden. Hen en anderen wil hij door dit boekje deelgenoot maken van zijn onderzoek naar de ouderdom: met zichzelf als enig studieobject.

Gerard van den Boomen (1922) startte zijn schrijvend leven in 1944 in bevrijd Eindhoven als redacteur van ‘Radio Herrijzend Nederland’. Daarna was hij redacteur van de Volkskrant en hoofdredacteur van het opinieweekblad De Nieuwe Linie. Hij publiceerde non-fictieboeken over uiteenlopende, vooral maatschappelijke, onderwerpen en een aantal dichtbundels.

Verschijnt september 2016.

joodse begraafplaatsen JOODSE BEGRAAFPLAATSEN
Binyomin Jacobs (tekst) - Hans Luyten (foto’s)
ISBN 978-90-6416-425-5

Joodse begraafplaatsen 13,5x21 cm oblong - hardcover - 74 pagina’s - € 14,50

‘Als de dood zijn intrede doet’, schrijft opperrabbijn Binyomin Jacobs, ‘is het niet afgelopen. Na het sterven blijft de ziel bestaan, zoals hij er al was vóór de geboorte. Ook de verbintenis met het lichaam, hoewel nu van een andere orde, blijft. Vandaar de veelheid aan wetten, gewoonten, gebeden en zorgvuldigheid bij het sterven, na de dood tot de begrafenis, tijdens de begrafenisplechtigheid en ook daarna. Dit alles om de rust van de ziel niet te verstoren. En dus ook een eeuwig graf, een eeuwige rustplaats. Dat betekent een veelheid aan joodse begraafplaatsen, juist omdat die eeuwige rust zeer hoog in het joodse vaandel staat. Overal waar een joodse gemeenschap was en is, is er een Beth Chaim, een Huis van Leven, zoals de joden de dodenakker noemen.’

In dit boek, na een uitvoerige inleiding van de opperrabbijn, foto’s van de joodse begraafplaatsen in Ouderkerk aan de Amstel, Muidenberg, Bronckhorst, Praag, Worms en Rosenwiller. Met bij elke begraafplaats een korte toelichting over onder meer ontstaan en betekenis.

Binyomin Jacobs (1949) is voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken. Zijn voorouders woonden al generaties lang in Nederland. De opperrabbijn is een begenadigd spreker en bruggenbouwer naar de niet-Joodse samenleving. Hij is ook actief bestuurder van het Rabbinical Center of Europe en werkzaam binnen de psychiatrie (Sinai Centrum).
Hans Luyten (1935) is uitgever, lid van de groep DABAR en het boekmakerscollectief DABAR-LUYTEN.

Het 4e deeltje in de reeks ‘Tijdloze aanwezigheid’.

vergetenen wees mijn gemeenschapVERGETENEN - WEES MIJN GEMEENSCHAP 2e druk
Luc Vankrunkelsven
ISBN 978-90-6416424-8

boek-vergetenen wees mijn gemeenschap 13,5x21 cm - 120 pagina’s - € 12,50

In de loop van de tijd ontmoette Luc Vankrunkelsven tal van markante figuren. Velen van hen interviewde hij voor tijdschriften, maar zij figureren ook in de talrijke boeken die hij schreef. Zij waren voor hem een belangrijke inspiratiebron bij zijn keuzes. Heel bepalend voor hem was de kleine Braziliaanse bisschop Dom Hélder Câmara. Vankrunkelsven mocht hem in de jaren tachtig ontmoeten en de bisschop moedigde hem aan bijzondere aandacht te geven aan de vergetenen, de verlatenen, de geofferden. Gesprekken met een aantal geestverwanten zijn in dit boek opgenomen: onder meer José Combin, Marcelo Barros, Ivone Gebara, Eduardo Hoornaert, Frei Betto.
En er zijn de ‘thema’s‘ die zijn leven tekenen. Gandhi en zijn idealen, de naamlozen van Wounded Knee, die zijn liefde opwekten voor inheemse volkeren. Burgerdienst in Antwerpen en ‘De Vierde Wereld’. De incestweekends vele jaren in de Abdij van Averbode. De aarde en haar schreeuw om zoveel vernietiging. Vluchtelingen uit tal van landen en boeren die wereldwijd in de verdrukking komen.
Zo kan iemand door het leven gaan, geraakt door wat er om hem heen gebeurt, het verlangen om met die thema’s ‘iets te doen’, erover te schrijven, te vertellen en zich er daadwerkelijk voor in te zetten. Hij heeft het allemaal gedaan en nog. Een levendig en tijdloos boek over vertrouwen, bemoediging, hoop.

zuiderse kroniekjesZUIDERSE KRONIEKJES
Berichten uit de Franse Pyreneëen
Lieve Janssens
ISBN 978-90-6416-423-1

boek zuiderse kroniekjes13,5x21 cm - 107 pagina’s - € 12,50

In 2010 trokken Lieve Janssens en echtgenoot Herman Hendrickx naar Zuid-Frankrijk en betrokken daar een authentieke boerenwoning in een dorpje aan de voet van de Pyreneëen. Ze lieten veel vrienden achter en Lieve besloot hen op de hoogte te houden van hun wel en wee in het nieuwe thuisland. Met regelmaat stuurt zij Zuiderse kroniekjes rond, waarin ze op betrokken en humoristische wijze verslag doet van wat ze met de buurtbewoners beleeft. Maar ook vertelt ze over de ontdekkingstochten die beiden, soms met gasten, maken door het prachtige bergland.

In dit boekje zijn deze kroniekjes gebundeld, vijfendertig in getal. Ze geven een boeiende, typisch Vlaamse, kijk op het dagelijks leven in dit warme deel van Frankrijk. Al lezende krijg je het gevoel dat het daar een vrolijke boel is, want samen eten, drinken, feesten en vieren wordt uitvoerig beschreven. Maar ze gaat ook de kleine ongemakken niet uit de weg. Haar gang door de dagen brengt haar steeds weer bijzondere verrassingen en ontmoetingen. Telkens opnieuw kijkt ze verbaasd en argeloos toe hoe de mensen van deze dorpsgemeenschap met elkaar omgaan en leven.

boekVEZELAY 2e druk
Catharina Visser (tekst) - Hans Luyten (foto’s)

ISBN978-90-6416-421-7

boek Vezelay14 x 22 cm (oblong) - 80 pagina’s - gebonden in harde kaft - € 14,50

De kracht van hemel en aarde
Een wandeling rond en in het stadje Vézelay, Bourgondië - Frankrijk, met op de heuvel de indrukwekkende romaanse basiliek Sainte Madeleine. Gedichten en foto’s in kleur.

kapel la cordelle nabij VézelayKAPEL ‘LA CORDELLE’ NABIJ VÉZELAY 2e druk
CHAPELLE ‘LA CORDELLE’ PROCHE DE VÉZELAY
Catharina Visser - Hein Stufkens - Hans Luyten
ISBN 978-90-6416-413-2

kapel la cordelle nabij Vézelay

 13,5x21 cm - 70 pagina’s - € 14,50

Aan de voet van de colline éternelle, de heuvel die het stadje Vézelay in Bourgondië en de Romaanse basiliek draagt, ligt de eveneens Romaanse kapel ‘La Cordelle’. De kapel werd in 1147 gebouwd door de benedictijnen van de abdij op de heuvel, als herinnering aan de prediking door Bernardus op die plek van de - rampzalige - Tweede Kruistocht. In 1217 schonken de benedictijnen de kapel aan enkele Italiaanse franciscanen die er een priorij vestigden en de kapel ‘La Cordelle’ noemden. De naam verwijst naar het koord dat franciscanen om hun pij dragen en dat cordelier wordt genoemd. Met enkele, soms langdurige, onderbrekingen wordt de kapel en de naastgelegen priorij nog steeds beheerd door een kleine franciscaanse gemeenschap.

‘La Cordelle’ is een bijzonder bouwwerk, misschien wat afstandig, maar de ligging en het interieur geven het geheel een heel aparte, warme sfeer. In het boekje gedichten van Catharina Visser en Hein Stufkens en een inleiding van Hans Luyten, die ook de foto’s maakte. De teksten zijn in de Nederlandse en Franse taal.

Deeltje 3 in de reeks Tijdloze aanwezigheid.

spiritualiteit voeding voor de zielSPIRITUALITEIT VOEDING VOOR DE ZIEL
Hein Stufkens
ISBN 978-90-6416-410-1

boek spiritualiteit voeding voor de ziel13.5x21 cm - 148 pagina’s - € 17,50

Het lezen van dit boek is als wandelen door het boeiende landschap van de spiritualiteit. In het begin staat de auteur stil bij kernvragen als: wat is spiritualiteit, wat is het verschil tussen esoterie en exoterie, wat heeft spiritualiteit te maken met mededogen? Het vervolg voert langs interessante zijwegen: onze verhouding tot de dieren, seksualiteit en spiritualiteit, de symboliek van de zon, het belang van dromen, de terugkeer van de engelen en de zoektocht naar de Meester. De wandeling eindigt in stilte - de voedingsbodem voor elke vorm van spiritualiteit.

Hein Stufkens is filosoof, leraar, schrijver en dichter. Ook werkte hij mee aan tal van tv- en radioprogramma’s. Hij woont en werkt in Cadzand, waar hij samen met zijn vrouw Brigitte het bezinningscentrum La Cordelle stichtte (www.lacordelle.nl).

Dit is een opmerkelijk boek: een diepzinnig juweel, dat ook nog eens troostend en humoristisch is. Kenners van levensbeschouwing zullen er nieuwe schatten in aantreffen. Voor mensen die hun eerste schreden zetten op het spirituele pad, is het een opvallend helder en begrijpelijk geschreven werk.
(Annemiek Schrijver, religie-journaliste, columniste en presentatrice voor KRO/NCRV).

Wandelend door het landschap van de spiritualiteit toont Hein Stufkens ons betekenisvolle wegwijzers, zoals ‘niet vluchten in spiritualiteit om psychische problemen te ontlopen’. Of: ‘het kernwoord van beschaving is aandacht’. De aloude Hermes zei: ‘Ieder mens heeft een ziel, maar niet iedere ziel draagt bewustzijn’. Op de weg naar bewust-Zijn is Hein een goede en erudiete gids.
(Jacob Slavenburg, godsdiensthistoricus, leraar en auteur).

gekust door de eeuwigheidGEKUST DOOR DE EEUWIGHEID 2e druk
Lenny Kuhr
ISBN 978-90-6416-411-8

boek gekust door de eeuwigheid13,5x21 cm - 120 pagina’s - € 14,50

Lenny Kuhr werd al jong beroemd toen zij in 1969 het Eurovisie Songfestival won. Tot op de dag van vandaag treedt zij op in Nederland en België. Haar repertoire heeft zich verdiept naarmate zij dieper in zichzelf afdaalde. Dit boek is de neerslag van dat proces: een rijke bron van spirituele inzichten en wijsheid, en een inspirerende gids voor ieder die de innerlijke weg wil gaan.

Lenny:
Ik vertel in dit boek hoe mijn proces is verlopen en wat ik onderweg aan inzichten kreeg. Ik hoop dat ik de lezers hiermee van dienst kan zijn op hun weg naar de plek waar we allen één zijn. Hoe zuiverder ons verlangen is en hoe meer we zijn toegewijd, hoe intenser onze ervaringen zullen zijn. Op een dag voelen we echt de eenheid. Die eenheidservaring vormt een nieuw begin en zal gaandeweg alle mogelijke lagen van ons bewustzijn en heel ons leven doordringen. 

woorden waarvoor geen woorden zijnWOORDEN WAARVOOR GEEN WOORDEN ZIJN...
Kees van den Muijsenberg
ISBN 978-90-6416-412-5

boek woorden waar geen woorden zijn13,5x21 cm - 148 pagina’s - € 17,50

Kees van den Muijsenberg (1956) is kapucijn en studeerde theologie in Tilburg en spiritualiteit in Rome. Beide studies werden afgerond met als onderwerp ‘De mystiek van Franciscus van Assisi’. Hij was daarna werkzaam als pastor en bestuurder.

Sinds 2008 gaat hij de zenweg en vanaf 2011 werkt hij als zenleraar in de zenlijn LEERE WOLKE van de Duitse benedictijn Williges Jäger. Hij verzorgt sesshins (meerdaagse meditatie) en begeleidt door het jaar heen groepen mediterenden.

De gedichten van kluizenaar zenmeester Ryokan (1758-1831) zijn in de traditie van zen parels die nog steeds glanzen. Op unieke wijze nodigen ze de lezer uit tot grenzeloze openheid in de omgang met de medemens en de natuur. De auteur biedt ze aan als hulpmiddel bij het gaan van de weg. Elk gedicht gaat gepaard met een actualisatie die de ontwikkeling van inzicht ondersteunt. Voor wie thuis mediteert kan dit boek een gids zijn om de éénheid met al wat is te ervaren, stap na stap , week na week.

te doen gerechtigheidTE DOEN GERECHTIGHEID
Denis Hendrickx, norbertijn
ISBN 978-090-6416-414-9

boek te doen gerechtigheid13,5x21 cm - 134 pagina’s - € 17,50

‘Een wezenlijk aspect van het priesterschap - het bedienen van de sacramenten - hoeft zeker niet per definitie door priesters te worden verricht. Datzelfde geldt ook voor het breken van het brood. Waarom zou alleen een selecte groep, de priesters, dat mogen? Verbreedt de kerk die groep die daartoe wordt gemachtigd, dan accentueert dat het karakter van het “samen delen”. Het vieren van eucharistie mag toch niet ondergeschikt worden gemaakt aan de beschikbaarheid van een priester!
‘Ik let erop dat ik met mijn optreden als abt niet alle aandacht opeis. Voor mij is een goede leider iemand die zijn ambt gebruikt om aandacht te geven aan allen die anders niet tot hun recht zouden komen. Zo praktiseer en realiseer ik mijn wapenspreuk Te doen gerechtigheid.
(Uit: Het ambt)

In een twaalftal hoofdstukken tracht de norbertijner abt Denis Hendrickx gedachten te formuleren rond thema’s die ook in abdijen en kloosters een grote rol spelen, zoals traditie, liturgie, hiërarchie, trouw, ouderdom. Hij doet dat op persoonlijke titel, maar vanuit vele jaren ervaring binnen religieuze gemeenschappen. Degenen die wezenlijk geïnteresseerd zijn in hedendaags religieus leven zullen in dit boek boeiende ideeën vinden. En ontdekken dat veel van zijn opvattingen ook hun waarde kunnen hebben in de seculiere maatschappij.

Denis Hendrickx o.praem (1949) werd in 2013 door de Nederlandse norbertijnen gekozen als hun 71e abt. Hij studeerde aan de leergangen in Tilburg en de Sociale Academie te Den Haag en was actief in de vredesbeweging Pax Christi en het parochiepastoraat in Tilburg-Noord, de gemeente waar hij voor Groen Links ook lid was van de gemeenteraad. In 1983 trad hij in bij de norbertijnen en werd enkele jaren daarna leider van het pastorale team in Tilburg-Noord en prior van de norbertijner gemeenschap aldaar.

boek vreemdelingVREEMDELING
Het 10e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-90-6416-404-0

boek vreemdeling13,5x21 cm - 114 pagina’s - € 12,50

In zijn boek De Bonobo en de tien geboden vertelt Frans de Waal dat proeven met dieren aantonen dat ze meeleven met de pijn van ‘bekenden’ en een soort onverschilligheid tonen voor die van ‘vreemden’. 
Empathie heeft de sterke neiging ‘partijdig’ te zijn. Ook bij mensen. Bij een experiment met voetbalsupporters van twee rivaliserende clubs bleek dat de pijn die een medesupporter lijdt empathie losmaakt, maar dat juist de genotcentra in de hersenen worden gestimuleerd bij het zien van de pijn van een supporter van de tegenpartij.
Ook de basisregel in de moraal die zegt: ‘Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ (wat guller geformuleerd: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’), sluit aan bij een fundamentele drijfveer: alleen door samenwerken is overleven mogelijk.

Ons eigen leven en het dagelijkse nieuws laten permanent zien dat beide impulsen in de mens om voorrang strijden: de angst voor en afkeer van het vreemde en de vreemdeling èn de zorg en bekommernis om de ander, ongeacht of die ‘vriend’ of ‘vreemde’ is. De vreemdeling en het vreemde (ook in onszelf!): zijn ze een bedreiging of een verrijking? Wat belemmert ons om ze zonder (voor)oordeel tegemoet te treden? Hoe kunnen we leren de vreemdeling en het vreemde en afwijkende met nieuwsgierigheid en zelfs met empathie te verwelkomen, om met Hans Andreus te zeggen: ‘Jij bent zo mooi anders dan ik’?

Met bijdragen van onder andere: Jan Andreae, Ernst Buning, Ahmed Essadki, Els Wagemans, Annemiek Schrijver en Alex Verburg.

boekGEDROOMDE LIEFDE
Gerard van den Boomen
ISBN 978-90-6416-399-9

boek Gedroomde liefde13,5x21 cm - 56 pagina’s  - € 11,50

Liefde kent geen tijd en zeker het verlangen naar liefde niet. Als de dood iemand van zijn of haar beminde scheidt, is na de rouwperiode de behoefte aan liefde veelal niet verdwenen. Ook niet als de leeftijd van de overlevende partner reeds ver gevorderd is. Zoals bij de auteur van deze bundel kleine minneliederen in haiku-vorm het geval is. Zijn leeftijd is zo hoog dat het vervullen van welke nieuw liefdesverlangen ook praktisch illusoir is.
Toch schreef hij een reeks minneliedjes. In zekere zin lijken ze op de zangen van de middeleeuwse troubadours. Hun hoofse minnelyriek handelde vaak over de onbereikbare liefde voor een adellijke, dikwijls getrouwde, in ieder geval voor de dichter onbereikbare vrouw. Deze onbereikbaarheid belette hen niet om hun liefdesgevoel neer te schrijven. Zo vertrouwde ook de auteur van Gedroomde liefde zijn late en vergeefse liefdesverlangen op poëtische wijze toe aan het papier.

Gerard van den Boomen (1922) was als redacteur verbonden aan de radionieuwsdienst en andere actualiteitsprogramma’s van de radio. Ook was hij jarenlang redacteur van ‘de Volkskrant’ en nog langer hoofdredacteur van het opinieweekblad ‘De Nieuwe Linie’ . Hij schreef boeken over politieke, maatschappelijke, journalistieke en religieuze onderwerpen en publiceerde een aantal dichtbundels.

boek4 x = SCHEEPSRECHT
Simone Wils
ISBN 978-90-6416-402-6

boek 4 x = scheepsrecht13,5x21 cm - 72 pagina’s - € 12,50

In deze indrukwekkende bundel verwoordt Simone Wils gevoelens en ervaringen die zij beleefde gedurende periodes die in de psychiatrie bekend staan als psychotisch.
Zij heeft deze staat-van-zijn ervaren als een tussengebied, een wereld waarin tijd en ruimte zich niet altijd houden aan de afgesproken wetten.

Voor de schrijfster zijn de vier psychoses waar ze doorheen ging niet alleen een woeste zee waarop ze het roer verloor. Zij vond er ook een heldere werkelijkheid die ze nooit ontdekt zou hebben als ze, zoals de meesten van ons, aan wal had kunnen blijven.

Er zijn vele soorten psychosen. Je wenst ze niemand toe. Simone Wils (Antwerpen, 1952) licht een tipje van de sluier op van een wereld die door velen niet worden begrepen. Zij laat zien dat er tussen waan en werkelijkheid gebieden liggen waar een mens kan groeien naar een dieper verstaan van zichzelf.

boek-troostTROOST
Het 8 e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-90-6416-333-3

boek-Troost13,5x21 cm - 96 pagina’s - € 12,50

Troost roept gemakkelijk de negatieve associatie op van het verdoezelen van pijn en verdriet. Maar daar is eerder sprake van valse troost. Die kan bestaan uit goed bedoelde woorden die de pijn proberen glad te strijken. Wij zijn vaak geneigd tot ontkenning van het lijden. We dragen rationele verklaringen aan, doen een oproep om naar de mooie dingen van het leven te kijken, of sporen de ander aan zich vooral op de toekomst te richten. Dooddoeners dus.
Levengevende troost is iets anders. Die vraagt van ons dat we met degene die lijdt mee afdalen in zijn of haar pijn en verdriet, vanuit diepgevoelde solidariteit en vanuit het besef dat we allemaal hetzelfde lot delen van de vergankelijkheid. In die zin is troost een uitingsvorm van mededogen en niet van ‘medelijden’. Het vraagt dat we met de ander samen diens eenzame lijden erkennen en daarbij aanwezig durven zijn, misschien vaak gewoon sprakeloos.

En we kunnen natuurlijk alleen maar getroost worden als we ook zèlf onze eigen pijn niet verdringen, maar die onder ogen durven zien.
In dit boekje overwegingen, ervaringsverhalen en gedichten rond troost van een veertiental auteurs.

boek-StervenSTERVEN
Het 7e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-090-6416-331-9

boek Sterven13,5x21 cm - 136 pagina’s - € 12,50

Lange tijd heeft de samenleving sterven en dood wat proberen te verdonkeremanen, als een bizar ongemak. Het past niet bij onze flitsende tijd, waarin het gaat om jeugd, bezit, digitale snelwegen, altijd nieuwe dingen. Er bestaan trouwens zoveel medische voorzieningen dat je bijna zou zeggen: de dood heeft geen kans meer.
Maar daar komen we dus bedrogen mee uit. Sterven en dood zijn er nog altijd, ondanks alle wetenschap, alle kennis, alle hoogmoed in onze wereld. En het lijden bij sterven en dood is er ook nog, misschien nog wranger dan vroeger, toen de dood meer bij het leven hoorde.

Voor dit boekje probeerden dertien auteurs woorden te vinden voor een aantal facetten die met sterven te maken hebben. Onder meer: sterven van demente ouders, sterven bij vluchtelingen en asielzoekers, Kierkegaard en sterven, sterven in het boeddhisme, sterven in een ziekenhuis, de zelfgekozen dood en leven en sterven in het Midden Oosten.

Het 7e deeltje in de reeks Lijnen van licht

boekPIJN  
Het 4e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-90-6416-277-0

boek Pijn13,5 x 21 cm -80 pagina's - € 12,50

Wat is pijn? Waarom hebben we pijn? Waar komt pijn vandaan? Ervaart een ander zijn pijn op dezelfde manier als ik? Wat moet ik zeggen tegen iemand met pijn?

Dit boekje is geen medische verhandeling, maar een serie korte verhalen en impressies over de moeilijkheden van mensen die pijn hebben of moeten aanzien. Het gaat over angst en machteloosheid; ook over de zin van pijn, over troosten en genezen.

Artsen en andere genezers, een pastor, een psychiater en mensen met veel pijn hebben meegeholpen met het zoeken naar een antwoord op vaak verzwegen vragen over onze pijn. Ook is er aandacht voor pijn specifiek in deze tijd.

Een simpel, soms bijna luchtig boekje, dat toch probeert door te dringen tot het wezen van de pijn en van daaruit probeert te troosten.

Catharina Visser & Mario de Groot

boekSTIL...
Het 3e deel in de reeks LIJNEN VAN LICHT
ISBN 978-90-6416-268-8

boek Stil13,5 x 21 cm - 102 pagina's - € 12,50

Wij leven in een cultuur van geluid. Er staat altijd wel ergens een radio of tv aan. Het verkeer raast langs, vliegtuigen sneren over ons heen. Een luide muziekcultuur verdooft vooral de jongeren, die zijn opgegroeid in een al te individualistische maatschappij. Muziek verbindt hen met de trend van hun tijd; dus met de massa. Stilte is niet trendy, stilte is ongewoon geworden. Er zijn gelukkig koptelefoons; zelfs op de fiets of in de trein kun je afstemmen op je eigen subcultuur. Maar tussen de oren valt de stilte toch! - daar wordt elke oorspronkelijke gedachte gesmoord. En omdat je geen toegang meer hebt tot jezelf, wordt de stilte een reis door de vervreemding. Hoeveel mensen vullen hun tijd niet met allerlei gepraat over niets, met allerlei afspraken en werk, om maar niet geconfronteerd te worden met hun eigen eenzaamheid!

Stilte heeft in het leven een functie. Zij is de verbindende schakel met de diepere aardlagen van ons bestaan. Als wij niet stil kunnen zijn, verliezen we onze grond. Bij een harde windvlaag slaan we los. En dan - ja, dan komt de existentiële angst om de hoek kijken. Tien auteurs mijmeren over wat stilte in en voor hun leven betekent.

Met: Meindert Boersma - Thom Breukel - Gertrudis van der Donck - Joke Goedhart - Antoinette van Gurp - Bram Jansen - Marijke Koerselman - Lisette van Kuijck - Pieter Masmeijer - Kees van den Muijsenberg en Catharina Visser. Tekeningen van Thom Breukel.

gedoort in licht van Catharina VisserGEDOOPT IN LICHT
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-420-7

Gedoopt in licht van Catharina Visser13,5x21 cm - 48 pagina’s - € 9,90

Na Opstaan in stilte en Door schemering en dageraad verschijnt van Catharina Visser een derde bundel met meditatieve teksten. Veel van deze teksten zijn geschreven als reactie op voor de auteur belangrijke voorvallen, klein en groot, en steeds bedoeld als een korte inleiding op de vele meditatiebijeenkomsten die zij op tal van plekken verzorgde. Uit de teksten spreekt een groot vertrouwen op de Eeuwige.

‘In een gigantisch zwijgen
geen vogel, geen mensenroep
geen zucht van de wind
houd ik stand
gedoopt in licht
dat dooft in mijn bladeren.’

Berkenrag en andere gedichten van Meindert BoersmaBERKENRAG EN ANDERE GEDICHTEN
Meindert Boersma
ISBN 978-90-6416-326-5

Berkenrag en andere gedichten van Meindert Boersma13,5x21 cm - 52 pagina’s  - € 12,50

Misschien dat nog één tak zich uitstrekt
één rood en ragloos takje
dat je kunt aanraken en beminnen

dat een bericht bevat voor de wanhopige.

boekWEGEN NAAR INNERLIJKHEID
Elisabeth Dinnissen

ISBN 978-90-6416-080-6

boek Wegen naar innerlijkheid13,5 x 21 cm - 64 pagina's - € 9,90

'Om tot echte contemplatie te komen moet je de leegte in, niets meenemen en ik heb ervaren dat dat klopt. Je moet naar de grond van je wezen, zeggen de mystici. Zenmeditatie maakt je open en vrij, werkt ego-bevrijdend.

Door de zenmeditatie heb ik voor het eerst een psychische vrijheid ervaren, terwijl ik mij tot dan toe vaak onder spanning voelde staan. Daarbij is het denken van Teilhard de Chardin op mij van grote invloed geweest. Wat mij bij hem bijzonder boeit zijn zijn gedachten over groei, wording, over evolutie en hoe hij alles plaatst in een kosmisch perspectief. Wat voor mij veel met meditatie heeft te maken.

Wij zijn nog steeds aan het evolueren, wij zijn nog niet klaar, wij zijn nog embryonaal! Er zijn mensen die denken dat we er zijn, maar we zijn nog nergens. Stel je voor dat we er al waren, wat voor een wereld hebben wij nu eigenlijk? Ja, we kunnen naar de maan, we kunnen ontzettend veel, maar van binnen zit er bij de mens iets wat nog uitgerold moet worden, de geestelijke ontwikkeling. Het materiële en het geestelijke moeten in elkaar gaan lopen, dat is de ontwikkeling van de innerlijkheid, de innerlijkheid gaan ervaren als werkelijkheid en opgave.'

Elisabeth Dinnissen (1927) is trappistin van de abdij 'Koningsoord' te Oosterbeek.

boekHET ONGEBROKEN LICHT VAN LIEFDE EN MEDEDOGEN
Catharina Visser
ISBN 978-90-6416-230-5

boek Het ongebroken licht van liefde en mededogen13,5 x 21 cm -140 pagina's - € 14,90.

Bij de schrijfster Catharina Visser komt een aantal thema's regelmatig terug, in haar boeken, in haar bijdragen voor tijdschriften, vooral DABARbericht, de periodieke uitgave van de groep DABAR waarvan zij deel uitmaakt. Enkele van die thema's zijn: stilte, aandacht, mystiek, geboorte, dood, eenzaamheid. Op een heel persoonlijke en taalrijke wijze vertelt zij in haar verhalen over haar dromen en ideeën, over de werkelijkheid zoals zij die beleeft. Dat doet ze meedogend, met een soms haast kinderlijk vertrouwen en in een kritische houding ook naar haarzelf: 'Heb ik eigenlijk wel wezenlijk genoeg geleefd? Is mijn oogst te mager? Heb ik genoeg liefgehad? Genoeg vergeven?'

Over eenzaamheid zegt ze: 'En dan is er een universele, existentiële heimelijke droefheid, die als een schaduw met de mens door het leven trekt. In zeker opzicht is ieder mens alleen, met of zonder verdriet. Zelfs je liefsten zijn niet jou. Je kunt ze niet bij je dragen, als in een koffer.' En: 'Deze ene, universele eenzaamheid, die het lot is van iedereen, heeft te maken met ons mens-zijn, een bewustzijn, een zelfbewustzijn. Daardoor is ieder op zichzelf aangewezen, met een eigen verantwoordelijkheid voor zijn daden en gedachten.'

In dit boek een aantal eerder in DABARbericht verschenen verhalen, waarin zij de geliefde onderwerpen om en om keert en diepgaand overweegt, waarna ze gedachten aanreikt die de lezer kunnen raken - als hij/zij zich daarvoor openstelt.

boekHECHT JE NERGENS AAN LEERT BOEDDHA
Gerard van den Boomen
ISBN 978-90-6416-107-0

boek Hecht je nergens aan leert Boeddha13,5 x 21 cm - 60 pagina's - € 9,90.

Achthonderd jaar geleden schreef de Japanse boeddhistische monnik Kamo no Chômei in zijn zelfgebouwde kluizenaarshut zijn levensbericht 'Hôjôki'. Het zijn persoonlijke ontboezemingen, maar ze gaan in feite over de vergankelijkheid van alles op aarde. De tekst is op bijna journalistieke wijze geschreven, maar is tegelijk zeer poëtisch en wijsgerig van aard. Het kleine boekwerk behoort tot de klassieken van de Japanse literatuur.

Gerard van den Boomen (1922), die enkele Bijbelboeken omzette in de oude Japanse drieregelige versvorm haiku, deed hetzelfde met 'Hôjôki'. Zijn bewerking kreeg als titel de boodschap van Boeddha in enkele woorden, zoals de monnik die noteerde:
De kern van de leer van Boeddha is duidelijk: hecht je nergens aan.